• Reklamacje i zwroty

ZWROT

Klient ma prawo do dokonania zwrotu zakupionego towaru (z metką, nie noszącego śladów użytkowania) bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty  otrzymania przesyłki. W pierwszej kolejności należy przesłać wypełniony formularz zwrotu (otrzymany po zakupie w potwierdzeniu e-mail lub załączony poniżej) na adres sklep@bufka.pl, a następnie niezwłocznie odesłać towar na wskazany w odpowiedzi adres wraz z podanym numerem zwrotu, umieszczonym wewnątrz przesyłki.

Koszt odesłania towaru ponosi klient. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

Zwrot kwoty za towar (bez kosztów przesyłki) następuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru, na rachunek bankowy wskazany w formularzu zwrotu.

Szczegółowe  informacje o zasadach  i terminach zwrotów zawarte są w Regulaminie.

REKLAMACJA

Aby złożyć reklamację, należy w pierwszej kolejności przesłać wypełniony formularz reklamacji (załączony poniżej) na adres sklep@bufka.pl, a następnie niezwłocznie odesłać towar na wskazany w odpowiedzi adres wraz z podanym numerem reklamacji, umieszczonym wewnątrz przesyłki.  Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji. Pozytywna lub negatywna decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana drogą e-mailową.

Szczegółowe informacje o zasadach i terminach reklamacji zawarte są w Regulaminie.

 

  

FORMULARZ ZWROTU

 

Imię i nazwisko

.........................................................

Adres zamieszkania

.........................................................

Telefon kontaktowy

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość́

Oświadczam, że zgodnie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta zwracam zakupiony towar w postaci:

.....................................................................................................................................................

Towar otrzymałem dnia: .................................

Powód zwrotu (nie konieczny): ........................................................................................................

Numer konta do przelewu zwrotnego

.....................................................................................................................................................

Oświadczam, że zwracany towar jest w stanie niezmienionym i nie był używany.

 

PODPIS

 


FORMULARZ REKLAMACJI

 

Miejscowość, data .....................................

 

Dane reklamującego :

Imię i nazwisko .................................................................................................................

Adres ...............................................................................................................................

Numer telefonu..................................................................................................................

Adres email.......................................................................................................................

  

Reklamowany towar............................................................................................................

........................................................................................................................................

Zgłoszenie reklamacyjne :

Powód reklamacji

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Żądanie

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Numer konta do przelewu zwrotnego

.....................................................................................................................................................

PODPIS